Tonsmeier zmienił się w PreZero!

Tonsmeier zmienił się w PreZero! PreZero, jako część Grupy Schwarz ma nadrzędny cel: więcej recyklingu i mniej odpadów.

Nasza historia w Polsce sięga 1996 roku, kiedy to niemiecka grupa Toensmeier kupiła pierwszą spółkę gospodarującą odpadami w Polsce. Był to TEW GO w Nowej Soli. Sam Toensmeier działał już wtedy na rynku Niemieckim od niemal 70 lat (w 1927 roku Karl Toensmeier założył firmę spedycyjną, by w ciągu kilku lat przekształcić się w spółkę gospodarującą odpadami).

Drugą spółką dołączoną do sieci Toensmeier był PUK z Rudy Śląskiej (1997 rok), a kolejną Selekt koło Poznania, który dołączył w 2011 roku. Po tym jak w 2013 roku polskie spółki z Grupy Toensmeier uzyskały status RIPOK, w 2014 roku zaczęły działać pod wspólną nazwą – Toensmeier.

Kolejnym kamieniem milowym był zakup w 2018 roku spółki Toensmeier przez jedną ze spółek Grupy Schwarz – spółkę GreenCycle. Od tego czasu trwały prace nad zmianą marki, pod którą działamy obecnie. Od teraz jesteśmy PreZero.

Do naszej dzisiejszej pozycji lidera w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu i wreszcie obiegu zamkniętego doprowadziło wiele pracy włożonej w rozwój naszych produktów i usług. W 1958 roku Toensmeier opracował „bezpyłowy odbiór odpadów”. Przez cały czas spółka rozszerzała działalność o kolejne frakcje, gospodarując kolejno odpadami przemysłowymi, stłuczką szklaną, drzewem i tworzywami sztucznymi oraz złomem i metalami, by w 2011 roku stać się pionierem w recyklingu. 2005 rok przyniósł linie do wytwarzania paliw alternatywnych, których produkcja w Polsce wystartowała na przełomie 2012 i 2013 roku w Starżysku-Kamiennej i Rudzie Śląskiej. W międzyczasie, w 2010 roku, uruchomiliśmy spalarnię odpadów w Bernburgu. Wraz z przejęciem przez Grupę Schwarz spółki Toensmeier zaczęliśmy proces zmierzający do wprowadzenia, także w Polsce, systemu obiegu zamkniętego surowców.