Istotne informacje

Dane gospodarcze:

NIP 796-24-16-931
REGON 673031224
KRS 0000018944
Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 450 000 PLN

 

Wykorzystanie zawartości Portalu

Administrator strony internetowej www.prezero.com/pl nie wyraża zgody na wykorzystanie oraz upublicznianie treści znajdujących się na stronie bez jego zgody. Wszelkie nie autoryzowane wykorzystanie treści strony, będą rozpatrywane w kategoriach złamania prawa, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Polsce.