PreZero Recycling Południe

Usługi

Głównym profilem działalności spółki jest gospodarka odpadami w zakresie: mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, odzysku surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych i azbestowych oraz transportu odpadów. Poza działaniem biznesowym spółka prowadzi działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska, a także wspiera lokalne działania proekologiczne.
 • Zbiórka i wywóz odpadów stałych
 • Wywóz odpadów płynnych
 • Wywóz odpadów niebezpiecznych
 • Wywóz odpadów przemysłowych
 • Selektywna zbiórka odpadów
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie makulatury
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg
 • Wywóz gruzu budowlanego
 • Niszczenie dokumentów
 • Likwidacja dzikich wysypisk
 • Zbiórka i wywóz AGD i RTV
 • Doradztwo techniczne, ekonomiczne i prawne w zakresie gospodarki odpadami

Usługi w Żorach:

 • Zbiórka i wywóz odpadów
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz terenów zielonych
 • Prace z zakresu wykaszania i pielęgnacji traw
 • Utrzymanie porządku oraz czyszczenie rowów komunalnych i przepustów

PreZero Recycling Południe w Knurowie

 

Żory

 

PreZero – Nowe myślenie dla czystego jutra!

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00 Środa: 8:00 – 17:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt