fbpx

Szkło

Jak szklane odpady stają się cennym surowcem?

Szkło jest jednym z najstarszych tworzyw sztucznych na świecie, jednym z najbardziej różnorodnych i najczęściej wykorzystywanych. Według informacji podawanych przez Związek Pracodawców Polskie Szkło, polskie huty rocznie wytwarzają nawet 3 mln ton szkła. Największa część wykorzystywana jest do produkcji opakowań szklanych, a pozostała przetwarzana jest na tzw. szkło płaskie, materiały izolacyjne czy specjalistyczne materiały szklane dla przemysłu, sektora badawczego czy gospodarstw domowych.

Szkło jest również bardzo cennym surowcem wtórnym. Ściślej rzecz ujmując – staje się nim, jeśli dbamy o właściwą segregację odpadów. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami opakowania ze szkła powinny trafiać do udostępnionych mieszkańcom zielonych, odpowiednio opisanych pojemników. Niektóre gminy zapewniają również osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.

Co należy wrzucać do pojemnika na szkło?

  • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym po olejach roślinnych itp.)
  • opakowania po kosmetykach
  • inne opakowania szklane (o ile nie zawierają innych trwale połączonych materiałów)

Jakie szkło nie powinno trafiać do pojemników?

  • żarówki
  • ceramika i porcelana
  • szkło kryształowe
  • szkło okularowe, żaroodporne, lustrzane
  • szyby okienne
  • termometry i strzykawki
  • opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Recykling szkła sprzyja środowisku

Szkło idealnie nadaje się do recyklingu. Oczyszczona stłuczka szklana to już nie odpad, ale cenny surowiec. Może być przetapiana tyle razy, ile trzeba i bez utraty swoich właściwości ponownie wykorzystywana w produkcji.

Recykling szkła przynosi ogromne korzyści dla środowiska naturalnego: jeśli w procesie produkcji wykorzystywane są odpady szklane, zapotrzebowanie na energię znacznie spada. Wynika to z faktu, że przetworzona stłuczka topi się w niższej temperaturze niż surowce potrzebne do produkcji nowego szkła. A mniej energii, to mniejsza emisja CO2! Jednocześnie recykling szkła pozwala zachować naturalne surowce, takie jak piasek kwarcowy, soda i wapno.

Bezbłędnie sortujemy

W PreZero odpady szklane przetwarzamy w wysoko zaawansowanym technicznie procesie w naszych zakładach w Rudzie Śląskiej oraz w Petershagen i w Neuburg w Niemczech.

Odpady szklane odbierane są przez pracowników PreZero w całym kraju, a następnie przewożone do sortowni, gdzie oddziela się szkło kolorowe od bezbarwnego i usuwa wszelkie zanieczyszczenia – ceramikę, porcelanę, materiały organiczne, elementy metalowe itd. Nic nie umknie uwagi naszych nowoczesnych optoelektronicznych sortowników!

Przetworzone szkło odpadowe jest następnie udostępniane przemysłowi szklarskiemu jako surowiec wtórny, a następnie wraca do waszych rąk w postaci nowych produktów.